Η ΙΣΤΟΡΙΑ ΤΩΝ ΜΗΧΑΝΩΝ ΑΝΑΖΗΤΗΣΗΣ ΚΑΙ Η ΣΩΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΟΥΣ

IMG_0538.jpg

Καινοτομίες απο τις μηχανές αναζήτησης.


  • Είναι πηγή πληροφόρησης.
  • Συμβάλλουν στην εκπαίδευσηκαι τη μόρφωση.
  • Ανακαλύπτουμε μ αυτές νέες σελίδες και ιδέες.
  • Είναι μέσο επικοινωνίας.
  • Ένας τρόπος διαφήμισης και αγοράς προϊόντων.
  • Παρέχουν διευκόλυνση στις οικονομικές συναλλαγές.
  • Συμβάλλουν στην καταπολέμηση της γραφειοκρατίας