Το υλικό που έχει χρησιμοποιηθεί σ αυτό το wiki είναι μόνο για εκπαιδευτικούς σκοπούς.
Αν οποιαδήποτε ιστoσελίδα που έχει χρησιμοποιηθεί σαν πηγή δεν θέλει να γίνει χρήση του περιεχομένου της μπορεί να ζητήσει να αφαιρέσουμε το περιεχόμενο αυτό.

ΠΗΓΕΣ

Σχολικό βιβλίο"ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ Α΄Β΄Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ"
Σχολικό δίκτυο: www.sch.gr